ก่อนที่จะศึกษาการเล่นหุ้นอย่างจริงจัง อาจต้องสมัครเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์การเล่นหุ้นจำลองก่อน ซึ่งหุ้นจำลองนี้เป็น real time เทรดพร้อมกันทั่วโลก สามารถ สมัครเปิดบัญชี Marketiva หรือชื่อไหม่คือ AGEA ในปัจจุบัน ได้ฟรี !!! ศึกษา การเล่นหุ้น ในตลาด Forex (Foreign Exchange) เพื่อเป็นแนวทางใน การเล่นหุ้น และเป็นความรู้ติดตัว พร้อมที่จะนำไปใช้ได้ทุกตลาด เพื่อทำเงิน เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป ไม่แนะนำให้เล่นเงินจริง ย้ำนะครับ ไม่แนะนำให้เล่นเงินจริง ไห้เล่นเงินปลอมที่เขาให้มาเท่านั้น ฝึกฝนให้ชำนาญ ศึกษาใว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอ

การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค

วิธีการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน หน้าจะแบ่งออก ได้เป็น 2 วิธี  คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ วิเคราะห์จาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ  ภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานในแต่ละบริษัท นักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในระยะกลางและระยะยาว 

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค นั้น อาศัยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และปริมาณการซื้อขาย
ในอดีต  เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึงระดับราคาที่ควรจะซื้อหรือขาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ข้อดี คืออาศัยหลักสถิติมาใช้ในการพยากรณ์ โดยใช้เพียงในเรื่องของราคา และปริมาณการซื้อขายในอดีตเท่านั้น ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องอาศัยข้อในด้านต่าง ๆ มากมาย 


ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค จึงเสียเวลาวิเคราะห์ข้อมูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  แต่ว่า การที่จะวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ได้ผลและเชื้อถือนั้น ต้องมีปัจเบื้องต้นก่อน คือ 

  • ราคา คือการดูดซับ สะท้อน ในเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้หมดแล้ว เช่น กระแสข่าว สารในด้านต่าง ๆ 
  • ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม คือ เทรนมันขึ้นหรือ ลง  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีการกลับตัว
  • พฤติกรรมของนักลงทุน ต้องคล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต 

แต่ต้องคิดไว้เสมอว่า โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดตัดสินใจลงทุนย่อมเป็นไปได้ ฉะนั้น  นักลงทุนจึงควรใช้ทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิคมาประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการตัดสินใจที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น